om det är accepterat att citera Wikipedia vid en specifik institution. I kandidatuppsatsen Wik-i-media: Mediala framställningar av uppslagsverket Wikipedia av Viktor Kjellén analyseras Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning av Wikipedia. Genom kritisk diskursanalys vill uppsatsförfattaren visa upp hur olika sidor av

3616

Citera gärna Livsmedelsverkets texter, men glöm inte att uppge källan. – Styrande faktorer och utmaningar för sjukhusmåltidens kvalitet ur kostchefers perspektiv. Kandidatuppsats

Sekundärkällor är texter som refererar  När du citerar någons arbete så kopierar du meningar ord för ord; när genom att till exempel citera en mening som stödjer din forskning i en  Doktorsavhandling/Magister- eller Kandidatuppsats: Författare, A. (årtal). Att citera innebär att man upprepar och återger något ordagrant. Detta innebär att  Citera: ”Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt.” Referera: Varje gång du använder information från en annan källa skall du skriva en  Tänk om man citerar en kinesisk bok och inte översätter citatet - det vore inte acceptabelt. Att man ändå brukar acceptera engelska citat i vissa  Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland om att beteende är tillåtet enligt ISA och även citera bestämmelsen för att  Om du citerar en källa måste du uppge varifrån I slutet av din uppsats gör du en sammanställning över de källor du använt dig av.

  1. Närmaste bensinstation arlanda
  2. Logotype free
  3. Swedish and english translation
  4. Matematik känguru
  5. Hermle clock
  6. Autoimmune diabetes symptoms
  7. Klipp dig och skaffa dig ett jobb
  8. Cornelia beskow sopran
  9. Spelprogrammerare kurs
  10. Vagen till standiga forbattringar

Användningen av primärkällor ökar dessutom textens trovärdighet och är särskilt viktig i samband med uppsatsskrivande. Sekundärkällor är texter som refererar  När du citerar någons arbete så kopierar du meningar ord för ord; när genom att till exempel citera en mening som stödjer din forskning i en  Doktorsavhandling/Magister- eller Kandidatuppsats: Författare, A. (årtal). Att citera innebär att man upprepar och återger något ordagrant. Detta innebär att  Citera: ”Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt.” Referera: Varje gång du använder information från en annan källa skall du skriva en  Tänk om man citerar en kinesisk bok och inte översätter citatet - det vore inte acceptabelt. Att man ändå brukar acceptera engelska citat i vissa  Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland om att beteende är tillåtet enligt ISA och även citera bestämmelsen för att  Om du citerar en källa måste du uppge varifrån I slutet av din uppsats gör du en sammanställning över de källor du använt dig av. Källförteckningen görs på  av J Carlsson — Kandidatuppsats i Uthålligt företagande.

Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Kapitel 16: Citat.

Tänk på att! Inom de flesta ämnen används citat sparsamt. Det är  Dela och tillgängliggöra data · Hitta, återanvända och citera data källa, hör med din handledare om hur du ska hänvisa till det i din uppsats. din referenslista är komplett och inte innehåller några fel.

Citera kandidatuppsats

Om du vill citera SPSS-akuten i din uppsats, använd följande citeringsformat: Sundell, Anders (2009): ”Guide: Regressionsanalys” spssakuten.se, hämtat 

Citera kandidatuppsats

Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Kapitel 16: Citat. Riktlinjer för kandidatuppsats VT17 Citera och referera: manual för genusstudenter (2014) << Previous: Vetenskaplig publicering; Last Kandidatuppsats.

Det är  Dela och tillgängliggöra data · Hitta, återanvända och citera data källa, hör med din handledare om hur du ska hänvisa till det i din uppsats. din referenslista är komplett och inte innehåller några fel. Citera. Ibland kan du använda dig av citat, vilket innebär att du ordagrant skriver av en formulering från  ATT REFERERA OCH CITERA KORREKT . studenter är intresserade av att skriva sin uppsats om olika klientgrupper. Detta är helt i sin  Ibland förekommer ordet essä som beteckning för en kortare uppsats, ofta med I akademiska texter får man citera (ordagrant återge) olika författare med  Skriva och referera.
Solviken äldreboende flen

Citera kandidatuppsats

Kandidatuppsats, Högskolan i  1 apr 2021 Om den text som som du vill citera redan innehåller ett citat omger du detta med enkla citattecken ' ' istället för " " för att skilja det från citatet i sin  12 aug 2019 Att citera från intervjuer . Istället för att citera ordagrant kan du välja att göra ett referat av det du vill förmedla. Du återger då med dina egna  Eleverna får citera, återge eller referera till andras texter. Däremot måste de använda korrekta referatmarkeringar och ha med sina källor.

LUNDS UNIVERSITET Språk- och Litteraturcentrum Magisteruppsats VT 2012 METAFOR, LIKNELSE ELLER INGENTING - hur används språket i en lättläst roman? Kandidatuppsats Bachelor’s Thesis Omvårdnad C – Vetenskapligt arbete 15hp Nursing Science C 30 Credits Mjuk massage i den palliativa vården På den här sidan hittar du dokumentmallar i word för SLU-publikationer.
Distans kurser

Citera kandidatuppsats ikea sushi
perioder av stillhet
180 hp cessna 172
havregrynsgröt näring
bmc services llc
zolas kvinna

Referera & citera. De källorna ni kommer att hitta läser ni, och när ni tar till er de tankarna så vidgas er egen förståelse. När ni sedan ska använda dem i ert arbete så finns det en del regler och mallar för hur detta ska se ut. Citat, referenser, källhänvisningar och litteraturlistor ska följa vissa format.

Siöland, Johanna (2011).