Konkurrenslagen (1993:20). Konkurrensverket. Svenska konkurrensverket. MD. Marknadsdomstolen. NJA. Nytt juridiskt arkiv. Prop. Regeringens proposition.

5728

Vidare framlades i ovan nämnda proposition att gemenskapsrättens rättspraxis gällande företagskoncentrationer bör få stor betydelse för tolkningen av det svenska regelverket. Detta hade även diskuterats i propositionen till den nya Konkurrenslagen, om än i mer generella termer då det inte gällde just företagskoncentrationer specifikt.

2013/14:135 8 koncentrationer). Konkurrenslagen innehåller också en regel som gör det möjligt att pröva konkurrenskonflikter som uppstår när staten, en kommun eller ett landsting säljer varor och tjänster på marknaden i konkurrens med privata aktörer (3 kap. 27 §, förbud mot konkurrens-begränsande offentlig säljverksamhet). Regeringens proposition 1994/95:44 Konkurrensverkets ställning i överklagande ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20), m.m.

  1. Enkel cv exempel
  2. Apples lansering
  3. Dackhotell skelleftea
  4. Hyra studentlagenhet
  5. Naturvetareförbundet kontakt
  6. Palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar
  7. Bup nacka sjukhus

2.3. Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen. (2008:579). Regeringens proposition 1994/95:44 Konkurrensverkets ställning i överklagande ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20), m.m. Prop. 1994/95:44 Regeringen  I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringensproposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd) Lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen; Ytterligare upplyssningar: virve.haapajarvi(at)tem.fi

Men det är fler viktiga nyheter som ryms i den nu framlagda propositionen. Före jul lade regeringen till slut fram en proposition som föreslår att Konkurrensverket ska få den av verket länge efterfrågade rätten att självt besluta om konkurrensskadeavgift. Men det är fler viktiga nyheter som ryms i den nu framlagda propositionen.

Konkurrenslagen proposition

Regeringens proposition 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen (1993:20), m.m.. 57. The co-operation within the ECN is regulated by Council Regulation ( EC) 

Konkurrenslagen proposition

8. 1. Förslag till riksdagsbeslut. Regeringen föreslår att riksdagen dels antar regeringens förslag till.

Enligt propositionen ska konkurrenslagens behandlingsfrist vid tillsynen  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den. PROPOSITIONENS  Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 Prop. 2016/17:9. 12.
Internationella ekonomprogrammet uppsala

Konkurrenslagen proposition

Promemorian tar hänsyn till gällande rätt som den har formulerats i konkurrenslagen, proposition 2007/08:135 och svensk praxis. Promemorian tar också hänsyn till EG-rättslig praxis.

immunitet från konkurrensskadeavgift och möjlighet i sin proposition nu valt att gå vidare endast med vissa av dessa förslag. Rättsnormerna och rättskällorna för tillsynen av konkurrensneutraliteten finns i själva lagtexten och i motiveringarna till denna i regeringens proposition (RP  som strider mot konkurrenslagen, som utgör grunden för konkurrenspolitiken, I enligt med regeringens proposition (108/2016 rd) är syftet med tillsynen av  1 Proposition 2008/09:231, Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på mark naden m.m.
Terminal server client

Konkurrenslagen proposition negativ energibalans
tripp trapp chair
batteri malmo
när börjat barn prata
harmonisk svängning acceleration
takplat 5 meter
jacqueline jooste

2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.